Site Overlay

Артроскопія

Артроскопія суглобів на сьогоднішній день — найточніший і інформативніший метод ранньої і диференціальної діагностики ушкоджень і захворювань більшості суглобів , що дозволяє їй залишатися еталоном для порівняння з іншими методами дослідження.

Цей метод дає можливість адекватно визначити подальший комплекс лікувальних заходів при тій чи іншій патології суглобів ,спрямований на нормалізацію або компенсацію його функцій.

Метод артроскопії відкриває нові можливості у вирішенні багатьох проблем ,пов’язаних із захворюваннями суглобів. Вона володіє найбільшою діагностичною цінністю в порівнянні з променевими методами дослідження і дозволяє одночасно з діагностикою за допомогою артроскопічного інструментарію виконати необхідне хірургічне втручання найменш інвазивно, впливаючи на параартикулярні і внутрішньосуглобові структури (у порівнянні з Артротомія ), що скорочує терміни лікування пацієнтів.

Становлення цього методу у нас в країні пов’язане з діяльністю співробітників ЦІТО ( З.С. Миронова , СП. Миронов , О.А. Ушакова , А.К. Орлецький ) . Впровадження його в практику ортопедотравматологічних установ країни почалося післяпроведеного на базі ЦІТО Міжнародного семінару з артроскопії спільно з німецькою фірмою К. Storz і групою зарубіжних артроскопістів в 1989 р.

В даний час широко використовують артроскопічну діагностику ушкоджень і захворювань кульшового , колінного , плечового , ліктьового , кистьового і гомілково-ступневого суглобів.

Показання до проведення діагностичної артроскопії наступні:

  • неясна клініко — рентгенологічна картина при пошкодженнях
  • запальні або дегенеративні процеси ;
  • несприятливі результати передували операцій;
  • необхідність у точної інформації про внутрішньосуглобової патології для визначеннялікувальної тактики та вибору методу операції ;
  • необхідність визначення показань до виконання хірургічної артроскопії .

Відносними протипоказаннями до застосування методу вважають такі :

  • запальні захворювання шкірних покривів ;
  • гострий гнійний процес ;
  • погана рухливість суглобу ( фіброзний анкілоз ).

На думку більшості авторів , ефективність діагностичної артроскопії ,застосовуваної в поєднанні з іншими методами дослідження , досягає 100 %.Інформація , отримана при діагностичної артроскопії , часто вносить поправки в клініко — рентгенологічний діагноз, дозволяє відмовитися від операції або змінити її характер, вибрати більш раціональний операційний доступ або позитивно вирішити питання про доцільність артроскопічної операції .