Site Overlay

Переломи плечової кістки

Переломи плечової кістки, складають 9-12% всіх переломів.Вони поділяються на переломи проксимального кінця, діафізу і дистального кінця.Переломи проксимального кінця бувають внутрішньосуглобові і позасуглобові.

До внутрішньосуглобових переломів відносяться переломи головки і анатомічної шийки, до позасуглобовим — черезбугоркові, ізольовані переломи горбків і хірургічної шийки плеча.Серед усіх переломів проксимального кінця плечової кістки переломи хірургічної шийки за частотою займають перше місце.

Ці переломи, а також епіфізеоліз голівки у дітей, виникають частіше при падінні на кисть витягнутої руки або на лікоть. Плече при цьому може знаходитися в положенні відведення, приведення або в нейтральному положенні.

Лікування

Основним методом лікування переломів хірургічної шийки плеча зі зміщенням відломків являється одномоментна ручна репозиція з наступною фіксацією пошкодженої кінцівки гіпсовою пов’язкою в положенні відведення плеча при аддукційних переломах. При абдукційних переломах руку фіксують у положенні приведення.

При вколочених переломах у дорослих і в дітей при епіфізіолізі з незначним зміщенням пошкоджену кінцівку фіксують гіпсовою пов’язкою по Волковичу. Вона починається від лопатки на здоровій стороні і доходить до пястнофалангових суглобів пошкодженої руки в положенні приведення плеча до кута 0 ° і згинання в ліктьовому суглобі під кутом 90 °.

При цьому передпліччя знаходиться в середньому положенні між пронацією і супінацією.Одномоментна репозиція проводиться під місцевим знеболенням новокаїну шляхом тракції по осі плеча з відведенням останнього дозовні до 80 ° -90 ° при аддукційних переломах або приведенням до тулуба при абдукційних, тобто периферичний відломок встановлюється по осі центрального.

Співставлення уламків контролюється рентгенограмами в двох проекціях. Після репозиції рука фіксується Торакобрахиальною пов’язкоу (при аддукційних переломах) або гіпсовою шиною по Волковичу (при абдукційних переломах) з ватним валиком в пахвовій западині. Термін фіксації — 4-5 тижнів. Працездатність відновлюється через 6-8 тижнів.В залежності від цього і виникають абдукційні, аддукційні і вколочені переломи.

При абдукційних переломах між відламками утвориться кут, відкритий назовні, периферійний відломок зміщений в медіальну сторону (пахвову область). Якщо в момент травми рука знаходиться в нейтральному положенні, то сила, що діє по осі плеча, призводить до вколочення периферійного уламка в центральний, і виникає вколочений перелом хірургічної шийки плеча.